Menu

Reklama

Prezentujte sa s vkusom a nápadom, či už digitálnou formou, ktorá dnes hýbe svetom alebo tlačovou formou.

Printová reklama od letáčikov až po katalógy bola, je a aj bude s digitálnou propagáciou tvoriť dokonalý celok. Informujte o svojich službách a produktoch s atraktívnou podobou.

 

 

 

Získate u nás:

 

 • moderný a kreatívny grafický dizajn,
 • odborné spracovanie tlačovín,
 • korektnú a pútavú formu Vašich tlačovín,
 • vkusnú typografiu, zladené farby,
 • čitateľnosť a prehľadnosť,
 • odlíšenie sa od konkurencie,
 • posilnenie mena firmy na trhu a celkový rast.

 

Ponuka reklamných služieb:

 

 • letáky, plagáty, brožúry,
 • bilboardy, bigboardy, PVC plachty,
 • zalamovanie kníh a časopisov,
 • tvorba katalógov,
 • obalový dizajn pre produkty - etikety, krabice,
 • firemná identita,
 • tvorba loga, logo dizajn manuál,
 • video spoty a animácie.

 

Radi Vám poradíme

Vypracujeme pre Vás jedinečné grafické návrhy podľa vašich požiadaviek. Máme skúsenosti s overenými metódami na zaujatie zákazníka. Kladieme dôraz na prehľadnosť a čitateľnosť, funkčné rozmiestnenie informácií, vhodný výber farieb, výraznú a čitateľnú typografiu a dôkladné spracovanie fotografií a ilustrácií. K obdržaným textom a obrazovým materiálom Vám pripravíme grafický dizajn, ktorý bude spĺňať všetky Vaše očakávania. Na začiatku všetky Vaše textové a obrazové materiály skorigujeme tak, aby sa predišlo akejkoľvek chybe, ktorá by mohla nastať a narušiť funkčnosť printu.